Bruna Takahashi

Bruna Takahashi e Gustavo Tsuboi ficam com o bronze em Olomouc
Bruna Takahashi e Gustavo Tsuboi ficam com o bronze em Olomouc
Tsuboi e Takahashi estreiam com vitória no Aberto tcheco
Tsuboi e Takahashi estreiam com vitória no Aberto tcheco